Rejestracja zawodników
Data urodzenia
Adres zameldowania